"hiertää" traduzione inglese

FI

"hiertää" in inglese

Esempi di utilizzo "hiertää" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

FinnishOn ilmeistä, että institutionaaliselta kannalta katsottuna se hiertää Euroopan unionin sisäiset suhteet rikki, jos sitä ei ratkaista nopeasti.
From the institutional point of view, this issue will clearly taint the European Union' s internal relations unless it is quickly resolved.
FinnishMeidän on ymmärrettävä Irakin hallituksen haluttomuus antaa Ashrafin leirin hiertää jatkossakin hallituksen hyviä naapuruussuhteita Iranin kanssa.
We must understand the reluctance of the Iraqi Government to let Camp Ashraf continue to be a nuisance to their good neighbourly relations with Iran.
FinnishMieltämme hiertää kuitenkin vielä eräs kysymys, johon ei ole saatu vastausta: mistä saadaan tarvittavat varat, missä ovat ne määrärahat, joiden avulla Eurooppa pääsee tavoitteeseensa?
However, there is a nagging question still to be answered: where is the money, where are the budgets to give Europe the resources to fulfil its ambition?
FinnishPyydän, että pohditte tätä asiaa, sillä meidän on mahdollisesti osoitettava Kanadalle, että tämä hiertää todella pahasti sen ja Euroopan Unionin välisiä suhteita.
I urge you to give careful consideration to the matter. We may be called upon to show Canada the extent to which it has become a thorn in the flesh of its relationship with the European Union.