"eklevi" traduzione inglese

EO

"eklevi" in inglese

eklevi {v.}

EO eklevi {verbo}

eklevi
eklevi (anche: ekskui, ektiri)