"bestilt af" traduzione inglese

DA

"bestilt af" in inglese

Consulta le frasi di esempio per vedere il contesto in cui "bestilt af" viene usato.

Traduzioni simili a "bestilt af" in inglese

af avverbio

Esempi di utilizzo "bestilt af" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

DanishDe fleste af os har set den seneste rapport bestilt af Vaclav Havel og ærkebiskop Desmond Tutu.
The Commission therefore strongly supports a significant increase in humanitarian aid and assistance.
DanishKommissionen har bestilt en undersøgelse af dette emne hos højt kvalificerede eksperter.
The Commission has already asked for an expert study to be carried out by highly qualified specialists on this subject.
DanishDen har allerede bestilt en undersøgelse af dette.
DanishJeg har taget udgangspunkt i de forberedende rapporter, hvoraf nogle er blevet bestilt af Rådet selv for tre eller fire år siden.
The Council itself had carried out some preparatory work three or four years ago and I used this and other work as a basis.
DanishDen britiske BSE-undersøgelse, som blev bestilt af den britiske regering til en pris på 20 millioner engelske pund, er færdig til november.
The British BSE inquiry which was commissioned by the UK Government at a cost of£20 million is due to report in November.
DanishDet var den evaluering, der blev foretaget af et eksternt og uafhængigt konsulentfirma, hvis arbejde blev bestilt af Kommissionen.
These are the conclusions of the evaluation carried out independently by an external consultancy firm commissioned by the European Commission.
DanishDer blev truffet beslutninger på basis af partiske råd, på basis af undersøgelser, som var bestilt af kødindustrien selv, som blev betalt af kødindustrien selv.
Decisions were taken on the basis of biased recommendations, and studies were commissioned and paid for by the beef industry itself.
DanishDiverse prognoser fra partiske institutter, som hovedsageligt er til for at udføre arbejde bestilt af råolieinteressenterne, bør vurderes med den største mistro.
The various prognoses by partisan institutes that essentially exist to do work commissioned by the crude oil interests should be regarded with the greatest suspicion.
DanishDer er ikke mange, der ved, at den forskning, denne artikel var baseret på, blev bestilt af Pew Charitable Trust, der har hjemme i Philadelphia, og som formodes at eje ca.
In recent days, both the Irish and UK Governments made a joint application to the European Commission for new measures to safeguard our salmon-farming industry.
DanishDet er derfor, at vi på grundlag af rapporterne og den kritik, der er fremsat i Irland, har bestilt en undersøgelse af situationen og af, hvordan bestandene forvaltes.
We will be looking at the results of this study and then coming to Parliament and the Council with our own proposals in order to see to it that there is proper management of these fisheries.
DanishI 1976 kommer der en rapport, bestilt af Rådet, der bærer mit navn, og deri står følgende sætning: En Europæisk Union er utænkelig uden en fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik.
In 1976 a report was produced, at the request of the European Council, under my name, which contained the sentence: European Union is unthinkable without a common foreign and security policy.

Impara nuove parole

Danish
  • bestilt af

Dai un’occhiata nel dizionario Italiano-inglese di bab.la.