"bestemt antal" traduzione inglese

DA

"bestemt antal" in inglese

Consulta le frasi di esempio per vedere il contesto in cui "bestemt antal" viene usato.

Traduzioni simili a "bestemt antal" in inglese

bestemt aggettivo
bestemt avverbio
English
bestemme verbo
antal sostantivo

Esempi di utilizzo "bestemt antal" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

DanishJeg har imidlertid et problem med hvidbogen og også med fru Schörlings betænkning, fordi jeg ikke synes, at hvidbogen er hensigtsmæssig på et bestemt antal punkter.
However, I am struggling with the White Paper and also with Mrs Schörling's report, because I believe that the White Paper is not effective on a number of scores.
DanishIkke desto mindre har det britiske Child Support Agency, ifølge de oplysninger, Kommissionen har, ikke beføjelse til at tvinge nogen til at arbejde et bestemt antal timer.
However, according to the information available to the Commission, the Child Support Agency has no power to force anybody to work a certain number of hours.
DanishLastbiler over en bestemt vægt og busser med et bestemt antal siddepladser har i årevis skullet være udstyret med et apparat, som registrerer køre- og hviletiderne.
Lorries above a certain weight and buses with a certain number of seats have for years been fitted with a piece of equipment which measures driving and rest periods.
DanishAltså 82 med kontrol og sanktioner, med et absolut forbud mod produktion og salg af ulovlige udstødninger, for det er problemets kerne og ikke et bestemt antal decibel.
So we should go for 82 decibels and a total ban on the production and sale of illegal exhaust systems, because they are the root of the problem, not the decibel level.
DanishDet skylder vi den tilbageholdende attitude hos et bestemt antal medlemmer af Sikkerhedsrådet, der ikke ønskede at anvende den militære løsning, og måske skulle vi også takke det russiske diplomati.
We owe this to the reticence of a certain number of permanent members of the Security Council regarding the military option, and possibly to an equal extent, to Russian diplomatic initiatives.

Impara nuove parole

Danish
  • bestemt antal

Dai un’occhiata nel dizionario Francese-Italiano di bab.la.