"sloučit se" traduzione inglese

CS

"sloučit se" in inglese

volume_up
sloučit se {v. rifl.}

CS sloučit se
volume_up
{verbo riflessivo}

sloučit se (anche: fúzovat, sloučit, směšovat, splynout)

Traduzioni simili a "sloučit se" in inglese

sloučit verbo
se preposizione
English
se pronome
sát verbo
English

Esempi di utilizzo "sloučit se" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

CzechA prasečí nemoci, prasečí virus a lidský virus, oboji se může rozšířit, a protože mají podobné rozmnožovací schopnosti, mohou se sloučit a vytvořit tak nový virus.
And a pig disease, a pig virus, and a human virus can both proliferate, and because of their kind of reproduction, they can combine and produce a new virus.
CzechTo EU umožní rozvinout svou roli světového vedoucího představitele a ukázat, že je možné sloučit hospodářskou dynamiku se sociálními aspekty a aspekty životního prostředí.
This will allow the EU to develop a role as a world leader, showing that it is possible to combine economic dynamism with social and environmental concerns.
CzechZajistí rovněž, aby ženy, které se rozhodnou mít děti, nebyly po finanční stránce trestány za svoji volbu stát se matkami a pokusit se mateřství sloučit se svojí kariérou.
They also ensure that women who decide to have children are not punished financially for their choice to be mothers by trying to combine it with their careers.