"pozorovatel" traduzione inglese

CS

"pozorovatel" in inglese

CS pozorovatel
volume_up
{maschile}

pozorovatel
volume_up
observer {sostantivo}
Tchaj-wan by mohl klidně působit ve Světové zdravotnické organizaci jako pozorovatel.
Taiwan could easily play its part in the World Health Organization as an observer.
Jakožto hlavní pozorovatel jsem se těchto konzultací sám neúčastnil.
As chief observer, I have not taken part in these consultations myself.
V srpnu 2007 se v něm konaly parlamentní volby, kterých jsem se zúčastnil jako pozorovatel.
In August 2007 it held parliamentary elections at which I acted as an observer.
pozorovatel
volume_up
watcher {sostantivo}
pozorovatel
volume_up
spotter {sostantivo}
pozorovatel
volume_up
spaectator {sostantivo}

Esempi di utilizzo "pozorovatel" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

CzechMezitím se Turecko staví proti NATO a Spojené státy jsou silou na ústupu a jednají jen jako pozorovatel.
Meanwhile, Turkey opposes NATO, and the US is the power in retreat and acts like a spectator.
CzechZadruhé se zabýváme podivnou úlohou, kterou v této věci sehrál pozorovatel Kimberleyského procesu.
Secondly, we are dealing with the strange role that the monitor of the Kimberley Process has played.
CzechEU například nebude pozvána jako pozorovatel voleb, takže musíme využívat nepřímých opatření.
For instance, the EU will not be invited to observe the elections, so we have to utilise indirect measures.
CzechPane předsedající, minulý rok jsem pracoval jako pozorovatel vzpomínkových akcí k revoluci z r. 1956 v Budapešti.
Mr President, last year I served as a monitor at commemorations for the 1956 revolution in Budapest.
CzechZvláště mě znepokojují komunální volby, u kterých jsme měl možnost působit spolu s kolegou poslancem panem Kowalem jako pozorovatel.
I am particularly disturbed by the local elections, which I had the opportunity to observe together with my fellow Member Mr Kowal.
CzechMírová mise Evropské unie utrpěla, bohužel, svoji první lidskou ztrátu, když francouzský mírový pozorovatel omylem vstoupil na súdánské území.
The EU peace-keeping mission has unfortunately suffered its first fatality, after a French peace-keeper mistakenly strayed into Sudanese territory.
CzechDokument také velmi jasně poukazuje na to, že globalizace není jen nějakou nezdolnou vnější přírodní silou, vůči které Evropská unie vystupuje jako pasivní pozorovatel.
The paper also states very clearly that globalisation is not some irresistible external force of nature, with the EU as a passive bystander.