"osoba samostatně výdělečně činná" traduzione inglese

CS

"osoba samostatně výdělečně činná" in inglese

CS osoba samostatně výdělečně činná
volume_up
{femminile}

osoba samostatně výdělečně činná
To zanechává vážný problém: kdo je osoba samostatně výdělečně činná a kdo je "nepravá" osoba samostatně výdělečně činná?
This leaves a serious problem: who is self-employed and who is a 'false' self-employed person?
Podle právních předpisů je pracovní dobou čas, kdy je osoba samostatně výdělečně činná na svém pracovišti.
According to the legislation, working time includes when a self-employed person is at their work station.
Za prvé stále existují dvě různá pravidla pro rozhodování o tom, zda je někdo zaměstnanec nebo osoba samostatně výdělečně činná bez zaměstnanců.
Firstly, there are still two different rules in deciding whether someone is an employee or a self-employed person with no staff.

Traduzioni simili a "osoba samostatně výdělečně činná" in inglese

osoba sostantivo
samostatně avverbio
výdělečně avverbio
English
činný aggettivo

Esempi di utilizzo "osoba samostatně výdělečně činná" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

CzechChtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
I would like to register as a freelance professional.
CzechJakékoli podmínky, které by se na vás mohly vztahovat, se odvíjí od toho, zda jste v zaměstnaneckém poměru nebo osoba samostatně výdělečně činná.
Any conditions that do apply depend on whether you have an employment contract or are self-employed.
CzechCoby osoba samostatně výdělečně činná s bydlištěm v jedné z členských zemí EU máte právo pracovat v kterémkoli členském státě Unie.
As a self-employed worker legally established in any EU country, you have the right to work in another EU country at any time.
CzechPři uznávání odborné praxe se bere v úvahu její délka a podoba (osoba samostatně výdělečně činná nebo zaměstnanec).
The elements taken into consideration for the recognition of professional experience are its duration and form (in a self-employed or employed capacity).
Czechosoba samostatně výdělečně činná
CzechRodinní příslušníci, bez ohledu na svou státní příslušnost, budou mít nárok na výkon výdělečné činnosti v zaměstnaneckém poměru nebo jako osoba samostatně výdělečně činná.
Family members, irrespective of their nationality, will be entitled to engage in economic activity on an employed or self-employed basis.