"opozice" traduzione inglese

CS

"opozice" in inglese

CS opozice
volume_up
{femminile}

opozice (anche: odpor)
volume_up
opposition {sostantivo}
Demokratický přechod ovšem nebude nikdy úspěšný bez skutečných lídrů opozice.
However, a democratic transition will never succeed without real opposition leaders.
Na všechny aktivity opozice reagoval Lukašenkův režim zatýkáním aktivistů.
The Lukašenko regime responded to all opposition events by arresting the activists.
Ano, protože jsme byli hlasem opozice a v demokracii je opozice nezbytná.
Yes, because we have been providing the voice of opposition and, in a democracy, opposition is essential.

Esempi di utilizzo "opozice" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

CzechŘízení opozice znamená rozpoznat hodnotu nesouhlasu, odporu a odlišnosti.
Managing dissent is about recognizing the value of disagreement, discord and difference.
CzechPotlačování ze strany vlády hlasy demokratické opozice neutlumilo.
The clamp-down by the government has not subdued the voices of democratic dissent.
CzechPolitická opozice nemá právo se svobodně vyjadřovat.
Political opponents still do not have the right to express themselves freely.
CzechTakovýto útok zahraniční opozice by byl kontraproduktivní.
Such an attack by foreign opponents would be counter-productive.
CzechMísto toho, jak je vidět, chce opozice vést debatu tady, čemuž maďarský lid moc nerozumí.
Instead, as we can see, they wish to carry out a debate here, which is something that the Hungarian public does not really understand.
CzechToto zhoršení jasně signalizuje obrovská vlnoa zatýkání a násilí, kterému jsou vystaveni příslušníci opozice.
This deterioration is certainly being signalled by the huge wave of arrests and the violence being shown to the regime's opponents.
CzechStovky vládních úředníků, aktivistů za lidská práva a zástupců opozice byly v posledních dvou měsících zatčeny.
Hundreds of government officials, human rights activists and opponents of the regime have been arrested during the last two months.
CzechRovněž opozice íránské vlády je proti přísnějším sankcím, neboť by zasáhly především íránský lid.
The opponents of the Iranian Government are also against the imposition of more stringent sanctions, because their main impact would be on the people of the country.
CzechTěm, kteří usilují o demokratické reformy, je rovněž jasné, že taková odvaha a opozice narazí na šikanu a někdy i na krajní násilí.
For those who seek democratic reforms, it is also clear that such courage/dissent is met with harassment and sometimes extreme violence.
Czechodvolat z vol. úřadu výběrem opozice
CzechNerozumím těm diskusním příspěvkům, které v tomto ohledu stavějí do opozice jakékoliv jednání Spojených států nebo jiných zemí.
I have no time for those contributions to the debate that offset, as it were, any behaviour on the part of the United States or other countries in this regard.
CzechBělorusko je nadále zemí, kde jsou běžně přehlížena lidská práva, politická opozice není tolerována a svobodný tisk je vzdáleným a marným snem.
Belarus remains a country where human rights are routinely disregarded, political dissent is not tolerated and a free press is a distant pipe dream.
CzechJsme proti tomuto druhu násilí, ačkoli plně chápeme důvody, které k němu vedou, ale zároveň musíme v tento okamžik podporovat představitele opozice.
We are against this type of violence, even though we fully understand the reasons why it takes place but, at this point in time, we must side with the opponents of the regime.