"oficiální žádost" traduzione inglese

CS

"oficiální žádost" in inglese

Consulta le frasi di esempio per vedere il contesto in cui "oficiální žádost" viene usato.

Traduzioni simili a "oficiální žádost" in inglese

oficiální aggettivo
žádost sostantivo

Esempi di utilizzo "oficiální žádost" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

Czech27 členských států podalo oficiální žádost o ustanovení posílené spolupráce.
27 Member States have submitted official requests with a view to establishing enhanced cooperation.
CzechPaní předsedající, k jednomu bodu jednání bych rád podal oficiální žádost, aby se zachovala důstojnost naší sněmovny.
Madam President, on a point of order, I wish to make a formal request to safeguard the dignity of our House.
CzechS ohledem na to nelze přehlížet nedávnou oficiální žádost nejchudších zemí o zrušení vývozních omezení.
Consequently, the recent official request submitted by the poor countries for export restrictions to be lifted cannot be ignored.
CzechMusí ověřit status každé zadržené osoby před tím, než podají oficiální žádost o její přemístění do členského státu EU.
They have to verify the status of each detainee before they make an official request for transfer to an EU Member State.
CzechPokud zjistí, že orgány v některé zemi evropské právo porušují, zašle vládě tohoto státu oficiální žádost o nápravu.
If it thinks a national government is failing to apply EU law, the Commission first sends an official letter asking it to correct the problem.
CzechZ čistě humanitárních důvodů žádám předsedajícího, aby udělal vše, co je možné, a aby poslal oficiální žádost týkající se zajištění jejich bezpečnosti.
On humanitarian grounds alone, I ask the President to do everything possible to make representations for their safety.

Impara nuove parole

Czech
  • oficiální žádost

Puoi trovare più traduzioni nel dizionario Rumeno-Italiano di bab.la.