"odložena do" traduzione inglese

CS

"odložena do" in inglese

Consulta le frasi di esempio per vedere il contesto in cui "odložena do" viene usato.

Traduzioni simili a "odložena do" in inglese

do sostantivo
English
do preposizione
odložený aggettivo

Esempi di utilizzo "odložena do" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

CzechJednání o dohodě o partnerství budou odložena do doby, dokud se vojenské jednotky nestáhnou na pozice ze 7. srpna.
Until troops have withdrawn to the positions held prior to 7 August, meetings on the negotiation of the partnership agreement will be postponed.
CzechŽádám proto jménem své skupiny, aby obě závěrečná hlasování byla odložena do doby, než obdržíme odpovídající závazky ze strany Rady a Komise.
I therefore request, on behalf of my Group, that both final votes be postponed until we have the corresponding commitments from the Council and the Commission.
CzechUvítal bych samostatné nařízení pro výrobky z klonovaného masa a dále to, aby byla nová schválení odložena do té doby, než vstoupí toto nařízení v platnost.
I am in favour of a separate regulation for products made from cloned meat and for new approvals to be suspended until such time as it enters into force.
CzechA konečně jsme se shodli na skutečnosti, že veškerá setkání týkající se dohody o partnerství by měla být odložena do doby, až se Rusko stáhne na své původní pozice.
Finally, we have agreed on the fact that all meetings on the partnership agreement should be postponed until the Russians withdraw to their previous positions.

Impara nuove parole

Czech
  • odložena do

Puoi trovare più traduzioni nel dizionario Italiano-Spagnolo.