"odůvodnění" traduzione inglese

CS

"odůvodnění" in inglese

CS odůvodnění
volume_up
{neutro}

odůvodnění (anche: ospravedlnění)
volume_up
justification {sostantivo}
Vaše odůvodnění je takové, že ceny jsou vysoké a je zde třeba určitá stabilizace.
Your justification is that prices are high and some stabilisation was needed here.
Jak jsem již uvedl, tento projekt nemá absolutně žádné ekonomické odůvodnění.
As I have said earlier, this is a project with absolutely no economic justification.
Komise dosud nezohledňuje požadavek na odůvodnění.
The requirement for justification has yet to be taken into account by the Commission.
odůvodnění
volume_up
rationale {sostantivo}
Existence těchto agentur nemá především žádné odůvodnění.
Most of all, there is frequently no rationale given for these agencies.
Má to také ekonomické odůvodnění, vzhledem ke zvýšení počtu žen na trhu práce.
There is also an economic rationale behind this, given the rise in the number of women on the labour market.
Naše odůvodnění je jasné, ale zda nás city přivedou na správnou cestu, teprve uvidíme.
Our rationale is clear, but whether the emotions will then bring us to the right path, we will have to see.
odůvodnění (anche: zdůvodnění)
volume_up
substantiation {sostantivo}
odůvodnění (anche: racionalizace)
volume_up
rationalisation {sostantivo}

Esempi di utilizzo "odůvodnění" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

CzechBod odůvodnění K odsuzuje situaci asyrských obcí v tureckých pohraničních oblastech.
Recital K deplores the situation of Assyrian villages in Turkish border areas.
CzechSkutečnost, že se programu účastní i ruští vědci, má tedy své odůvodnění.
It is, therefore, justified that Russian scientists participate in the programme.
CzechV bodech odůvodnění je uvedena koncepce eurobondů, a to velmi nejasně a bez podrobností.
The recitals raise the concept of Eurobonds, woolly-worded and with no details.
CzechPaní předsedající, nyní bychom měli správně hlasovat o bodu odůvodnění K.
Madam President, in order to be correct, I think we have to vote on recital K now.
CzechNesmíme se odchýlit od původního odůvodnění, jež navrhla Evropská komise.
We must not deviate from the initial reasoning proposed by the European Commission.
Czechpozměňovací návrhy 2, 5, 6, 7, 14, 15, 17, 26, 27, 31, 35, 36, 37, 38 (k bodům odůvodnění)
amendments 2, 5, 6, 7, 14, 15, 17, 26, 27, 31, 35, 36, 37, 38 (on the recitals)
CzechSamozřejmě, není to odůvodnění toho, že i Turecko zakazuje politické strany.
Obviously that is no excuse for Turkey to ban political parties as well.
CzechPaní Balzaniová na tuto skutečnost správně upozorňuje, a to zejména v bodě odůvodnění č.
In recital 21, in particular, Mrs Balzani has rightly pointed to that fact.
CzechDále chci říci, že některá odůvodnění ve zprávě odůvodňují velmi málo.
Further, some of the justifications in the report do very little to justify.
CzechZmíněné "atd" by mělo také zahrnovat odůvodnění, což je pozměňovací návrh 126.
The 'etc.' should also include the recital, which is Amendment 126.
CzechTuto záležitost se nám podařilo obhájit v části úvodních ustanovení, tzv. bodech odůvodnění.
We defended these in the introductory parts of the provision known as the recitals.
Czech. - (NL) Hlasovala jsem pro zprávu pana Itäläho, ale mám výhrady k bodu odůvodnění 113.
I voted in favour of Mr Itälä's report, but I have reservations about recital 113.
CzechToto prohlášení bylo začleněno do bodů odůvodnění textu přijatého ve výboru.
This was included in the recitals of the text adopted in committee.
CzechV odůvodnění je maďarská a německá menšina označována za zrádce a nepřátele.
The explanatory statement equates the Hungarian and German minority with traitors and enemies.
CzechBudeme tedy hlasovat o bodu odůvodnění B, jak byl pozměněn panem Tannockem.
We shall therefore vote now on recital B, as amended by Mr Tannock.
CzechPokud většina nebude hlasovat proti, bod odůvodnění bude přijat tak, jak byl ústně pozměněn.
If there is no majority against, recital D will be taken as adopted as orally amended.
CzechKdo, jak uvádí například v bodu odůvodnění J, potřebuje zvýšit finanční prioritu vody?
Who, as it says for example in recital J, needs to increase the financial priority of water?
Czechpozměňovací návrhy 4, 5, 7, 13, 16, 18, 19, 24, 37, 38, 39, 40, 41, 45, 46 (k bodům odůvodnění)
amendments 4, 5, 7, 13, 16, 18, 19, 24, 37, 38, 39, 40, 41, 45, 46 (on the recitals)
CzechProto navrhujeme následující bod odůvodnění, který přečtu v angličtině:
Hence we propose the following recital, which I shall read in English:
CzechZpravodajka musela ustoupit a spokojit se s 20 body odůvodnění.
The rapporteur had to beat a retreat and contented herself with 20 recitals.