"nabývat" traduzione inglese

CS

"nabývat" in inglese

CS nabývat
volume_up
[nabývám] {verbo}

Esempi di utilizzo "nabývat" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

CzechTento úkol bude v nadcházejících dnech stále více nabývat na důležitosti.
This is something that will become more and more important in the coming days.
CzechŘešení krize začíná nabývat zřetelnějších obrysů.
The outlines of a solution to the crisis have started to emerge.
CzechSchengenská spolupráce může nabývat nejrůznějších forem.
Schengen cooperation can take many different forms.
CzechRada konstatovala, že v souladu se zásadou subsidiarity mohou vhodná řešení nabývat různých forem.
The Council declared that acceptable solutions could take various forms, in accordance with the principle of subsidiarity.
CzechPane komisaři, protože jsme zapojeni do skutečné diskuse o změně klimatu, všechny problémy začínají rychle a srozumitelně nabývat své podoby.
Commissioner, as we engage in the real debate on climate change, the problems are all beginning to take shape, with great clarity and speed.
CzechJak to začalo nabývat na popularitě, některým blogům a diskusním fórům to přišlo trochu povýšenecké, čehož jsem si také všiml.
But the truth was that as this start becoming popular, a couple rightwing blogs and some message boards apparently found it to be a little patronizing, which I could also see.
CzechVývoj rozvojové politiky od prvního rozšíření je sám o sobě důkazem, že Evropská unie může růst a zároveň nabývat na smysluplnosti.
The evolution of development policy over the years since the latest enlargement is proof in itself that the European Union can grow while at the same time becoming more meaningful.