"dokumenty" traduzione inglese

CS

"dokumenty" in inglese

CS dokumenty
volume_up
{maschile plurale}

dokumenty
Vše, co je umístěno ve složkách Dokumenty, Hudba, Obrázky a Sdílené dokumenty.
Everything within the Documents, Music, Pictures, and Shared Documents folders.
Dokumenty (C:Documents and Settingsuživatelské jménoDokumenty)
My Documents (C:Documents and Settingsuser nameMy Documents)
Otevřete složku Dokumenty klepnutím na tlačítko Start a potom klepnutím na složku Dokumenty.
Open Documents by clicking the Start button , and then clicking Documents.
Mimo jiné z těchto důvodů jsem se rozhodl pro tyto dokumenty hlasovat.
For these reasons, amongst others, I have decided to vote in favour of this dossier.
Nemohu dopustit, aby takové věci nastavovaly precedens pro další dokumenty v budoucnu.
We cannot allow such things, as this would set a huge precedent for other dossiers in future.
Tyto dokumenty jsou navzájem propojeny a rozhodně tvoří aktuální referenční právní rámec.
These dossiers are integrated with each other and definitely form an updated legal frame of reference.
dokumenty (anche: akta)
Usuzuji, že je tomu tak i s některými dalšími dokumenty.
I understand that is also the case with some of the other dossiers.
Tyto dokumenty jsou navzájem propojeny a rozhodně tvoří aktuální referenční právní rámec.
These dossiers are integrated with each other and definitely form an updated legal frame of reference.
Nemohu dopustit, aby takové věci nastavovaly precedens pro další dokumenty v budoucnu.
We cannot allow such things, as this would set a huge precedent for other dossiers in future.
dokumenty
Máme filmy, máme dokumenty, které běžely v televizi po celém světě, také v Rumunsku, na Ukrajině i v dalších zemích.
We have films, we have documentaries which have been shown on television all over the world, including from Romania and Ukraine and other countries.

Esempi di utilizzo "dokumenty" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

CzechZávěrem bych chtěla poděkovat oběma autorkám za tak výborně připravené dokumenty.
Finally, I would like to congratulate both authors on a superbly prepared document.
CzechV dialogovém okně Nové skenování klikněte na seznam Profil a zvolte položku Dokumenty.
У діалоговому вікні Нове сканування зі списку Профіль виберіть пункт Документи.
CzechZ toho důvodu se papírové dokumenty často ukládají do kartotéčních složek.
That's why people often store paper files in folders inside a filing cabinet.
CzechHledání určitého dokumentu je snazší, když jsou dokumenty uspořádány do logických skupin.
Arranging files into logical groups makes it easy to locate any particular file.
CzechBarnierova zpráva a další dokumenty předložené Parlamentem již zde byly zmíněny.
The Barnier document and others submitted by Parliament have already been mentioned here.
CzechV prvé řadě je třeba rychleji odfiltrovat dokumenty, které nejsou peticemi.
First of all, the so-called non-petitions must be filtered out more quickly.
CzechSlužby pro práci s dokumenty, jako jsou integrované nástroje pro faxování a skenování
Document services, which includes integrated tools for faxing and scanning
CzechSystém Microsoft Windows XP umožňuje tisknout dokumenty s pomocí počítače na papír.
With Microsoft Windows XP, you can use your computer to print to paper.
CzechVše, co je umístěno ve složkách Dokumenty, Obrázky a Sdílené dokumenty.
Все, що міститься в папках «Документи», «Зображення» та «Спільні документи».
CzechNyní můžete sdílet dokumenty nebo pracovní plochu s účastníky schůzky.
Next, you can share a document or your desktop with the meeting participants.
CzechOtevřete složku Dokumenty klepnutím na tlačítko Start a potom klepnutím na složku Dokumenty.
Open the Pictures folder by clicking the Start button , and then clicking Pictures.
CzechTaké potřebujeme, aby tuto myšlenku obsahovaly různé naše strategie a dokumenty.
We also need to have that in our different strategies and papers.
CzechV Aténách jsou podepsány dokumenty o přistoupení Řecka ke Společenstvím.
The acts relating to Greece's accession to the Communities are signed in Athens, Greece.
CzechZemě vzaly na vědomí dokumenty, jehož cíle jsou nejasné a nezávazné.
The countries took note of a document whose objectives were unclear and not binding.
CzechPřeji jí hodně zdaru a doufám, že tyto dokumenty budou brzy uvedeny do praxe.
I wish her every success and hope that it will soon be implemented.
CzechAvšak kdo zaručí, že jsou tyto dokumenty stejně spolehlivé jako ověřené roční účetní závěrky?
Yet who will guarantee that these are just as reliable as certified annual accounts?
CzechJak se často děje s našimi dokumenty, pes je zakopán v podrobnostech.
As is also frequently the case with our text, the devil is in the detail.
CzechV tiskové frontě můžete také zjistit, jaké dokumenty se právě tisknou nebo čekají na tisk.
You can see what's printing—or waiting to print—in the print queue.
CzechNapříklad dokumenty Komise vůbec nezmiňují slovo "spekulace".
For example, the Commission's paper makes no mention at all of the word 'speculation'.
CzechResetování centra Office odstraní dokumenty systému Office a stránky aplikace OneNote uložené v telefonu.
Resetting Office will delete the Office docs and OneNote pages saved on your phone.